لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای زخم کهنه ای که دهان باز کرده ای


ای زخم کهنه‌ای که دهان باز کرده‌ای

چون دیگران بخند به غم‌های ما تو هم

 

فاضل نظری
23 مارس 2017