لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای دفتر حسن تو را فهرست خط و خالها


ای دفتر حسن تو را، فهرست خط و خال‌ها

تفصیل‌ها پنهان شده، در پرده‌ی اجمال‌ها

 

پیشانی عفو تو را، پر چین نسازد جرم ما

آیینه کی بر هم خورد، از زشتی تمثال‌ها ؟

 

با عقل گشتم همسفر، یک کوچه راه از بی کسی

شد ریشه ریشه دامنم، از خار استدلال‌ها

 

هر شب کواکب کم کنند، از روزی ما پاره‌ای

هر روز گردد تنگ‌تر، سوراخ این غربال‌ها

 

حیران اطوار خودم، درمانده‌ی کار خودم

هر لحظه دارم نیتی، چون قرعه‌ی رمال‌ها

 

هر چند صائب می‌روم، سامان نومیدی کنم

زلفش به دستم می‌دهد، سر رشته‌ی آمال‌ها

 

صائب تبریزی
14 نوامبر 2015
مرتبط با: ، ، ،