لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ای در آمیخته با هر کسی از راه رسید


ای درآمیخته با هر کسی از راه رسید

می‌توان از تو فقط دور شد و آه کشید

 

پرچم صلح برافراشته‌ام بر سر خویش

نه یکی ، بلکه به اندازه‌ی موهای سفید

 

سال‌ها مثل درختی که دم نجاری‌ست

وقت روشن شدن اره وجودم لرزید

 

ناهماهنگی تقدیر نشان داد به من

به تقاضای خود اصرار نباید ورزید

 

شب کوتاه وصالت به «گمان» شد سپری

دست در زلف تو نابرده دو تا صبح دمید

 

من از آن کوچ که باید بروی کشته شوی

زنده برگشتم و انگیزه‌ی پرواز پرید

 

تلخی وصل ندارد کم از اندوه فراق

شادی بلبل از آن است كه بو کرد و نچید

 

مقصد آنگونه که گفتند به ما ، روشن نیست

دوستان نیمه‌ی راهید اگر ، برگردید !

 

کاظم بهمنی
13 جولای 2015