لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این جور دیگر است که آزار عاشقان


این جور دیگر است که آزار عاشقان

چندان نمی‌کنی که به بیداد خو کنند

 

شفایی اصفهانی
۱۴ آذر ۱۳۹۷