لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

این جور دیگر است که آزار عاشقان


این جور دیگر است که آزار عاشقان

چندان نمی‌کنی که به بیداد خو کنند

 

شفایی اصفهانی
5 دسامبر 2018