لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

ایمن است از نقطه ی شک تا سخن بر صفحه نیست


ایمن است از نقطه‌ی شک تا سخن بر صفحه نیست

از مگس بیمی نباشد سفره‌ی ننهاده را

 

فانی کشمیری
10 آگوست 2015