لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اگر به رغم من از بزم خشمگین برخاست


اگر به رغم من از بزم، خشمگین برخاست

بدین خوشم که ز پهلوی همنشین برخاست

 

شجاع غضنفر
19 جولای 2018