لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

او را به سر مزار خود میبینم


او را به سر مزار خود می‌بینم

تنگ است لحد وگرنه می‌رقصیدم

 

نظمی تبریزی
5 جولای 2018