لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

اندوه جهان چیست ؟ تویی داغ یگانه


اندوه جهان چیست ؟ تویی داغ یگانه

دلسوختگان را چه به اندوه زمانه ؟

 

بر شانه بیفشان و مزن شانه به مویت

بگذار حسادت بکند شانه به شانه

 

زخم تبرت مانده ولی جای شکایت

شادم که نگه داشته‌ام از تو نشانه

 

از عشق چرا چشم بپوشم که ندارد

این تازه مسلمان شده با کفر میانه

 

بهتر که سرودی نسراییم و نخوانیم

سخت است غم عشق درآید به ترانه

 

سجاد سامانی
9 جولای 2015