لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از چشم خود بپرس که ما را که میکشد


از چشم خود بپرس که ما را که می‌کشد

جانا گناه طالع و جرم ستاره نیست

 

حافظ
21 آگوست 2018