لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم


از سخن چینان شنیدم آشنایت نیستم

خاطراتت را بیاور تا بگویم کیستم

 

فاضل نظری
13 فوریه 2017