لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از رستم پیروز همین بس که بپرسند


از رستم پیروز همین بس که بپرسند :

از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی ؟

 

فاضل نظری
23 مارس 2017