لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از دل به دلت راهی میخواهم و دیگر هیچ


از دل به دلت راهی می‌خواهم و دیگر هیچ

مکتوب نمی‌فهمم، پیغام نمی‌دانم

 

مرشد بروجردی
6 سپتامبر 2016