لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از درد سخن گفتن و از درد شنیدن


از درد سخن گفتن و از درد شنیدن

با مردم بی‌درد ندانی که چه دردی است

 

مهرداد اوستا
13 جولای 2015