لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از بس که چشم مست در این شهر دیده ام


از بس که چشم مست در این شهر دیده‌ام

حقا که می نمی‌خورم اکنون و سرخوشم

 

حافظ
29 مارس 2018