لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

از آن به وعده ی وصلم امیدوار کند


از آن به وعده‌ی وصلم امیدوار کند

که آنچه هجر نکرده است، انتظار کند

 

ملک قمی
5 جولای 2016