لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آن یار نکوی من بگرفت گلوی من


آن یار نکوی من بگرفت گلوی من

گفتا که چه می‌خواهی؟ گفتم که همین خواهم

 

مولوی
6 جولای 2018