لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد ؟


آن عشق که در پرده بماند به چه ارزد ؟

عشق است و همین لذت اظهار و دگر هیچ

 

شفایی اصفهانی
12 جولای 2015