لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آزادی ما چه سود دارد


آزادی ما چه سود دارد ؟

ما را قفس از شکسته‌بالی است

 

تنهای قمی
28 جولای 2017