لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آرزوی بوسه از ساقی نه حد چون منیست


آرزوی بوسه از ساقی نه حد چون منی‌ست

مستم و با ترس می‌بوسم لب پیمانه را

 

کلیم همدانی
18 اکتبر 2018