لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آتش چگونه از سر ما وا شود به آب ؟


آتش چگونه از سر ما وا شود به آب ؟

چون داغ لاله، سوختگی در سرشت ماست

 

طغرای مشهدی
28 ژوئن 2016