لیست شاعران
مجموعه اشعار عاشقانه اجتماعی

آتش بزن مرا و به خاکسترم نشان


آتش بزن مرا و به خاکسترم نشان

اما گمان مدار که این آخر من است

 

حسین جنتی
6 ژانویه 2017